Gesprekspartners die elkaar begrijpen in hun eigen taal: daar zorg ik als tolk voor

Als u en uw gesprekspartners elkaars taal niet spreken, maar elkaar toch willen begrijpen, dan kan ik u als ervaren tolk helpen. In een ander land gelden vaak andere wetten, heeft men soms andere gewoontes en heerst een andere cultuur. Ik ben gewend om dat soort verschillen te overbruggen. Loopt u tegen een taalbarrière op? Schakel mij dan in als tolk tussen uzelf en uw buitenlandse gasten, gesprekspartners of leveranciers.

Anja Tjallema - Beëdigd tolk en vertaler Russisch

Tolkdiensten voor bedrijven en particulieren

Anja Tjallema - Beëdigd tolk en vertaler Russisch

Beëdigd tolken

Ik ben beëdigd tolk. Dat wil zeggen dat ik een eed heb afgelegd en geregistreerd sta in het Register van beëdigde tolken en vertalers (RBTV) onder nummer 5002. Als beëdigd tolk kunt u mij inschakelen voor opdrachten bij notarissen, advocaten en bij de rechtbank. De rechtbank nodigt overigens bijna altijd zelf een tolk uit.

Tolken (en ook vertalen) bij een notaris is bijvoorbeeld van belang als degenen die een koopovereenkomst voor een huis of andere documenten tekenen, waarbij het om ingrijpende financiële zaken gaat, de Nederlandse taal niet machtig is. Ik zorg er als tolk dan voor dat zij begrijpen wat er besproken wordt en waar zij voor tekenen.

Zakelijke tolkdiensten

Stel dat u een congres, presentatie of bedrijfsbezoek organiseert met uw buitenlandse zakenpartners, leveranciers of klanten, maar u spreekt hun taal niet. Dan kunt u mij als tolk inschakelen.

Voor al uw zakelijke besprekingen, of ze nu online of in levende lijve gehouden worden, zorg ik ervoor dat u elkaar kunt verstaan. Begrijpen waar de ander het over heeft, zodat u duidelijke met elkaar kunt communiceren zonder taalbarrière.

Ik heb al meer dan 10 jaar ervaring als tolk bij uiteenlopende bedrijven en instellingen. Mijn rol als tolk is om bescheiden en op de achtergrond voor heldere communicatie te zorgen.

Anja Tjallema - Beëdigd tolk en vertaler Russisch
Anja Tjallema - Beëdigd tolk en vertaler Russisch

Fluisterset

Voor het simultaan tolken, bijvoorbeeld tijdens een rechtszitting of op een congres, heb ik een fluisterset beschikbaar. Dat is een zender en een aantal ontvangers, waarmee u mijn vertaling hoort via oortjes of een koptelefoon (zie de afbeelding ter illustratie). Zo wordt een evenement niet verstoord door het vertalen van wat er gezegd wordt.

Simultaan tolken wil zeggen dat de tolk op hetzelfde moment tolkt als de spreker nog aan het woord is. Zo is er vrijwel geen vertraging tussen wat er gezegd wordt en wanneer u dat in uw taal hoort. Simultaan tolken vereist een hoge mate van concentratie en is daarom niet geschikt voor hele lange gesprekken of vergaderingen.

Heeft u een professionele tolk nodig?

U kunt mij inhuren als tolk Russisch-Nederlands, Nederlands-Russisch en Engels-Russisch.